Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Ruth
Ruth

Ruth Collinge
Rheolwr Contractau

Yn berson trefnus tu hwnt a meddwl masnachol ganddi, Ruth ydy’r ddolen-gyswllt allweddol yn ymgyrch y cwmni i adeiladu refeniw, gan fod yn gyfrifol am adnabod a bidio am bob contract o bwys. Fel aelod allweddol o’r Uwch-dîm Rheoli, mae Ruth yn gyd-ddatblygwr y cynllun gweledigaeth, strategaeth a busnes. Hi sy’n gosod targedau recriwtio, incwm masnachol a chydymffurfiaeth contractau blynyddol ac yn gyfrifol am oruchwylio llwyddiant cyflenwi contractau’r cwmni gan y rheolwyr gweithrediadau fel rheolwr llinell.

Cychwynnodd Ruth ei gyrfa gyda North Wales Training ym 1991. Gydag awch am amrywiaeth a’r gallu i ddelio â phwysedd, cododd yn fuan trwy’r rhengoedd. Mae ei gallu i weld cyfleoedd ac adeiladu partneriaethau’n synergyddol gyda rhanddeiliaid o bob math wedi ei helpu i ddyrchafu’r cwmni i’r hyn a welir heddiw.