Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Rachel 2
Rachel 2

Rachel Clough
rheolwr ansawdd

Rachel sy’n arwain mewn materion yn ymwneud abg ansawdd, diogelu a datblygiad staff, er mwyn hyrwyddo twf a gwella ein henw da am ragoriaeth ein gwasanaeth i gwsmeriaid a’n cydymffurfiaeth â safonau Llywodraeth Cymru, Estyn, ESFA ac Ofsted.

Ynn berson deallus a phrofiadol iawn, mae Rachel wrth ei bodd ag ansawdd ac wedi

treulio’i gyrfa i gyd yn ymwneud ag o. Roedd hynny’n cynnwys yr 17 flynedd a dreuliodd gyda Babcock a 3 blynedd gyda Grŵp t2, lle bu’n asesu ansawdd dysgu yn y gweithle a phrentisiaethau.

Heblaw am ei gwaith, mae ymlacio gyda’r teulu a cherdded y ci ymysg ei diddordebau.