Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Microsoft Teams image
Microsoft Teams image

Martin Craven
Rheolwr Cwricwlwm a Dysgu

Mae Martin yn arwain datblygu cwricwlwm a rheoli ansawdd yn North Wales Training. Fo sy’n llunio a chynllunio ein rhaglenni astudio, gan sicrhau eu bod yn cwrdd â’r holl ofynion ansawdd. Mae Martin yn gweithio’n agos â chyrff dyfarnu a rheoleiddio, yn gwneud yn siwr ein bod yn datblygu a chyflenwi rhaglenni sy’n cydymffurfio ag sydd o ansawdd uchel.

Camodd Martin o’i yrfa gyda’r Peirianwyr Brenhinol at North Wales Training ym 1997, gan ddod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth o’r sector, yn enwedig yn lleol. Tu allan i’w waith bob dydd, mae’n gweithredu fel Pennaeth Cadlu‘r Fyddin yng Nghlwyd a Gwynedd, gan arwain dros 600 o gadlanciau a 150 o oedolion gwirfoddol ledled gogledd Cymru.

Penodwyd Martin i rôl newydd o fod yn Rheolwr Gweithrediadau ymgysylltu ag Ieuenctid, bellach mae’n Rheolwr Cwricwlwm a Dysgu, gan gamu i sgidiau cyn-gyflogai