Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Kate 2
Kate 2

Kate Madeley
Rheolwr Prosiect

Mae Kate yn aelod allweddol o’n Tîm Arweinyddiaeth, yn rheoli’r holl brosiectau o’r camau cynllunio hyd at eu gweithredu, gan sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau mewn da bryd ac i ‘berffeithrwydd’.

Mewn rôl flaenorol, bu Kate yn cofrestru llawer o’i chyflogeion i ymgymryd â NVQ gyda NWT, wastad yn edmygu proffesiynoldeb a gwedd gyfeillgar ein tîm. Cododd hyn awydd arni i weithio i’n mudiad ni – a dyna a wnaeth! Wedi gweithio am gyfnod byr gyda’n tîm cyflogi, fe gafodd gynnig swydd Rheolwr Prosiect yn Ebrill 2020 ac mae hi wedi bod yn creu perffeithrwydd ers hynny.