Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Julie Evans
Julie Evans

Julie Evans
Rheolwr Gweithrediad Prentisiaethau

Does ‘na neb gwell i arwain ein tîm mwyaf na Julie, rhywun mae ei gŵr yn deud sydd wedi’i geni i fod yn rheolwr. Hi sy’n sicrhau fod dros ugain o gynghorwyr yn gweithio fel un i gefnogi cannoedd o bobl o bob cefndir i gwblhau prentisiaethau a sicrhau beth fyddai i rai’n gymwysterau cyntaf ers gadael ysgol. Julie sy’n gyfrifol am reoli perfformiad y Tîm Prentisiaethau, gan osod targedau a KPI – a gwneud yn siwr bod y rhain yn cael eu cyflawni – meincnodi ansawdd, gofalu am ein cyrsiau byr, a sicrhau cydymffurfiaeth â safonau cenedlaethol.

Fel pob arweinydd da, mae Julie’n gwybod y daw’r canlyniadau gorau trwy gefnogi eich pobl i berfformio i’w potensial. Fel hyfforddwraig a mentor cymwys, mae polisi ‘drws agored’ Julie’n golygu y gall unrhyw aelod o’i thîm ofyn am gefnogaeth, sy’n fwy gwerthfawr fel canlyniad i’w phrofiad o fo yn gynghorwr yma gyda ni pan gychwynnodd yn 2002. Cyn hynny, treuliodd Julie un deg saith o flynyddoedd fel Rheolwr Cyffredinol gwesty yn Llandudno.