Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Jamie
Jamie

Jamie Fawkes
Rheolwr Perfformiad

Jamie sy’n gyfrifol am reoli ein tîm Restart, a chyflenwi llawer o’n rhwymedigaethau cytundebol, yn ogystal ag uchelgeisiau’r cwmni o gael cymaint o bobl ag sy’n bosib i gyflogaeth. Mae Jamie’n dod â chyfoeth o brofiad o weithio gyda chyflogwyr a datblygu dysgwyr a thimau i godi eu perfformiad gan y bu cyn hyn yn rheoli tîm Hamdden Egnïol Babcock, dros orllewin Lloegr.

Wedi symud yn ei flaen trwy ymgymryd ag nid un, ond dwy brentisiaeth yn ystodd ei yrfa, mae Jamie yn eiriolwr brwd dros ddysgu galwedigaethol, gan wybod o brofiad am y manteision mae’r llwybr hwnnw’n ei gynnig.

Fel un sy’n cyfaddef fod ganddo obsesiwn gyda pherfformiad, mae addasrwydd Jamie ar gyfer y swydd yn ymestyn y tu hwnt i’w waith. Fo ydy prif hyfforddwr rygbi ieuenctid Clwb Rygbi’r Undeb yn Wallasey, clwb y bu’n aelod ohoni ers yn 14 oed, y dref sy’n gartref iddo.