Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Hayley Davies New
Hayley Davies New

Hayley Davies
mangager gweithrediadau ymgysylltu ieuenctid

Mae Hayley yn gyfrifol am y tîm o ddeuddeg sy’n cyflenwi’r holl gontractau hyfforddiant i rai rhwng 14 ag 19 oed. Mae hi hefyd yn cyfrannu ei chryfderau ym meysydd cynllunio, trefnu ac ysgogi i sicrhau fod pob cwricwlwm wedi’i gyllido’n ddigonol, eu cyflenwi a’u monitro i gydymffurfio ag arferion gorau a safonau cenedlaethol. Fel Swyddog Arweiniol Diogelwch, Hayley sy’n sicrhau fod ein holl ddysgwyr yn ddiogel a bod ein gweithgareddau i gyd yn cwrdd â gofynion Iechyd a Diogelwch llym.

Wedi treulio sawl blwyddyn cyn hyn fel tiwtor mewn tîm, gan weithio’i ffordd i fyny at reoli, mae Rachel yn brawf fod y rhai sy’n addysgu yn ‘gallu’.