Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Chris Ellis 2
Chris Ellis 2

Chris Ellis
Rheolwr Gweithrediad Gwerthu

Mae Chris yn gyfrifol am bopeth yn ymwneud â’n gwerthiant a’n marchnata. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd busnes newydd, helpu adrannau’r cwmni i fachu pob trywydd ac ymholiad a’u troi’n werthiant, cynnal cydberthynas adeiladol â chleientiaid presennol, a rheoli marchnata eangfrydig a phresenoldeb y cwmni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dydy Chris ddim yn ddiarth i hyfforddiant a phrentisiaethau – cyn dod i North Wales Training, treuliodd Chris 12 mlynedd yn rheoli tîm o aseswyr, tiwtoriaid a recriwtwyr i gyrraedd lefelau uchel o wasanaeth yn sectorau hamdden egnïol, arlwyaeth, rheolaeth a manwerthu i gwmni o’r radd flaenaf. Mae’n byw gyda’i deulu yn Wrecsam ac yn mwynhau rhedeg llwybrau.