Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

MAE EIN PRIF SWYDDFA YNG NGOGLEDD CYMRU’N ANELU AT SYMUD YN Y CYFEIRIAD IAWN

Wedi Postio: 04.08.2021

Petaech chi’n pasio neu’n ymweld â Thŷ Dewi Sant, ein Prif Swyddfa ym Mochdre, Bae Colwyn, a gweld arwydd ‘Ar Werth’ y tu allan, peidiwch â phryderu. Dim ond yr adeilad sydd ar werth. Mae’r busnes ei hun yn ffynnu.

Mae’r ffaith ein bod yn awyddus i werthu ‘Mochdre’ yn yn dyst i’n llwyddiant. Symudon ni yno yn ôl ym 1989, pan oedd North Wales Training yn ddim ond tamaid o’r hyn ydyn ni heddiw. Mae wedi ateb ein anghenion yn dda iawn ac yn dal llawer o atgofion. Mae miloedd o ddysgwyr wedi pasio tryw ei ddrysau ac wedi ymlaen at bethau gwell.

Fel y dysgwyr hynny, rydyn ni hefyd wedi tyfu, sy’n cynnwys tyfu’n rhy fawr i’n hannwyl Tŷ Dewi Sant. Mae’r amseroedd hefyd wedi newid, fwyfwy oherwydd Covid. Bellach, does dim angen cymaint o ofod swyddfa arnon ni gan ein bod wedi mabwysiadu gweithio hyblyg. Rydyn ni hefyd am i’n dysgwyr dderbyn y profiad gorau dan ein gofal ac am gynnig cyfleusterau hyd yn oed yn well nag sydd yn Nhŷ Dewi Sant (er cystal ydy’r rheini). Mae ganddon ni safleoedd eraill lle gewch chi groeso cynnes neu ymgymryd â chwrs, gan gynnwys Caernarfon, Llangefni, Wrecsam a’n canolfan newydd yn Y Rhyl.

Yn olaf, os ydych chi’n chwilio am swyddfa aml-swyddogaeth gyflawn, 12,400 tr.sg mewn safle gwych, neu’n nabod rhywun sy’n chwilio, cysylltwch â ni ac fe drefnwn i’ch tywys. Bu ganddo un perchennog blaenorol gofalgar iawn...