Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Mae ein rheolwraig fwyaf diweddar yn dweud fod ansawdd yn obsesiwn iddi; fydd hi’n gartrefol iawn yma felly.

Wedi Postio: 28.06.2021

Os ydych chi’n gyfarwydd â’n diwydiant - neu hyd yn oed os nad ydych chi - fe wnewch chi werthfawrogi nad ewch chi’n bell trwy beidio â thalu sylw i ansawdd. Dyna pam nad ydyn ni, fel cwmni erioed wedi gwneud hynny ac nid yn unig oherwydd ein bod yn gweithredu mewn diwydiant sy’n cael ei reoleiddio’n drwm. Mae cydymffurfio â’r rheolau nid yn unig yn ein cadw mewn busnes ond yn diogelu ein dysgwyr, cyflogeion a rhanddeiliaid, sy’n elwa’n uniongyrchol, wrth inni gyflawni a rhagori ar y safonau angenrheidiol. Pam bodloni ar gyrraedd safonau pan fo hi’n well i bawb i’w rhagori?

Yn Rachel Clough, ein Rheolwr Ansawdd newydd, rydyn ni’n hyderus ein bod wedi penodi rhywun sy’n rhannu’r agwedd honno. Mae Rachel yn gyfrifol am arwain y cwmni ar holl faterion yn ymwneud ag Ansawdd, Diogelu a Datblygiad Staff, er mwyn hyrwyddo twf a gwella ein henw da am ragoriaeth ein gwasanaeth i gwsmeriaid a chydymffurfio â safonau Llywodraeth Cymru, Estyn, ESFA ac Ofsted. Mae’n hi’n dod â phrofiad helaeth, wedi treulio 17 o flynyddoedd gyda Babcock a 3 blynedd gyda t2 Group, yn sicrhau ansawdd mewn perthynas â dysgu trwy weithio a phrentisiaethau.

Yn ystod wythnos gyntaf brysur, rhoddodd Rachel o’i hamser i sôn am ei rôl newydd.

Fedrwch chi sôn ychydig am dy hanes?

“Dwi wedi gweithio gydag Ansawdd am y rhan fwyaf o’m gyrfa. Dechreuais i fel aseswr, gan weithio fy ffordd i fyny yn y pen draw yn Rheolwr Ansawdd [yn Babcock].”

Beth ydy eich rôl newydd a beth sydd ynghlwm â hi?

“Fi sy’n bennaf gyfrifol am edrych ar brosesau ansawdd, diogelu a datblygiad staff a sicrhau ein bod yn barod am archwiliad.”

Beth wnaeth eich ysgogi i ymgeisio?

? “Roeddwn yn edrych am gyfle i symud ymlaen yn fy ngyrfa ac awydd newid. Mae’r rôl hon yn gam ymlaen o’r hyn fues i’n gwneud gynt. Fe wnes i fwynhau gweithio gyda Gareth [James, y Rheolwr-Gyfarwyddwr] pan oeddwn i gyda Babcock ac am fod yn rhan o’r hyn roedd yntau’n ei gyflawni yn North Wales Training.”

Sut ydych chi’n teimlo am gael eich penodi?

“Wir yn gyffrous.”

At beth rydych chi’n edrych ymlaen fwyaf?

“Dod i ddeall sut mae’r busnes yn gweithredu, cael cyfle i gyfarfod pobl newydd a chael gwybod sut mae pawb yn asio â’i gilydd fel tîm.”

Soniodd Rachel fod datblygu pobl yn rhan fawr o weithio gydag Ansawdd a dywedodd ei bod yn edrych ymlaen at y wedd hyfforddiant a datblygiad staff. Mae hi hefyd yn edrych ymlaen at ddysgu sut mae North Wales Training yn gweithio ac wedi cyflawni a chynnal ei safonau uchel , ac i rannu ei gwybodaeth a’i phrofiad o’i swyddogaethau blaenorol.

Beth ydy eich blaenoriaethau am yr ychydig fisoedd nesaf?

“Paratoi Prentisiaethau Copa [cangen Lloegr o North Wales Training] i dderbyn archwiliadau llawn gan Ofsted. A deall prosesau cyflenwi ac ansawdd Hyfforddiaethau - pa bwyntiau ansawdd sydd angen eu rhoi ar waith i sicrhau cyflenwi cywir.”

Cyfaddefodd Rachel ei bod hi’n “caru ansawdd” a’i bod hyd yn oed “ychydig yn OCD amdano”; mae hi’n hoffi pethau i fod “i’r dim”. Felly, os fydd hi’n anfon ei phaned yn ôl atoch chi oherwydd bod y tymheredd, lliw, cryfder, melystra yn anghywir neu fod gormod o lefrith ynddo, peidiwch da chi â chwyno. Dyma’r math o nodweddion sydd eu hangen mewn Rheolwr Ansawdd ac yn eich sicrhau fod Rachel Clough yn benodiad o ansawdd.