Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Sut y bu i’n Hyfforddeiaeth MAC helpu Daryl McHugh

Wedi Postio: 09.11.2021

Roedd presenoldeb ac ymddygiad Daryl yn yr ysgol yn wael ac fe gafodd le ar ein cwrs datblygiad personol 2 flynedd. Unwaith iddo gwblhau’r cwrs a gadael yr ysgol,dychwelodd Daryl i gwblhau Hyfforddeiaeth ar y Cwrs Ymwybyddiaeth Filwrol. Roedd Daryl yn byw ym Metws-y-coed, a oedd yn golygu fod yn rhaid iddo wrth sawl siwrne trên / bws i fynychu’r cwrs pob dydd.

Enillodd Daryl gymwysterau Lefel 2 dan ddarpariaeth yr ysgol a Lefel 1 ar yr Hyfforddeiaeth. Tyfodd ei hyder a’i sgiliau arweinyddiaeth yn sylweddol. Bu’n mentora dysgwyr newydd a ymunodd â’r cwrs a’u helpu i ddatblygu ar y rhaglen. Cafodd Daryl gyflogaeth lawn pam ymunodd â’r Fyddin Brydeinig gyda Chatrawd y Gwarchodlu Cymreig. Yn ddiweddar, cafodd ei ddyrchafu’n Is-gorpral.

Cafodd Daryl ei fentora gan y staff i ddatblygu gwaith tîm, hyder a datrys problemau ynddo. Fe fuon nhw’n gymorth iddo ddatblygu ei ffitrwydd a’i stamina personol.