Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Gwobrau Prentisiaethau 2021

Wedi Postio: 29.04.2021

Mae Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai a Consortium

yn falch iawn o gyhoeddi

Gwobrau Prentisiaethau 2021

Mae’r pleidlesio yn awr AR AGOR!

Clicwch YMA i gychwyn.

Mae’n bleser gan Busnes@LlandrilloMenai a’r Consortiwm gynnal

!!! Seremoni Wobrwyo Pretisiaethau !!!

sy’n cydnabod prentisiaid talentog am eu cyfraniadau rhagorol i’r gweithle a’r gymuned ehangach.

Mae yna 12 categori gwahanol lle bydd enillydd bob un yn derbyn y teitl

Prentis y Flwyddyn

a

Gwobr Ariannol

Cyhoeddir enillwyr y categoriau ar-lein yn unig bob dydd rhwng 23 – 29 Mai, gan ddiweddu gyda chyhoeddi’r Prentis y Flwyddyn Cyffredinol ar y 29ain Mai.

(Bydd y Prentis y Flwyddyn Cyffredinol yn cael ei ddethol o blith enillwyr yr holl gategorïau gan banel o Busnes@LlandrilloMenai a’r Consortium.)

Bydd Gwobrau Prentisiaethau 2021

yn digwydd ar-lein yn unig.

Am y tro cyntaf rydym yn gwahodd yr enwebeion, eu ffrindiau, teuluoedd, cyflogwyr a’r gymuned ehangach i’n helpu ni ddewis Prentisiaid y Flwyddyn trwy bleidlais gyhoeddus.

Mae pleidleisio’n syml. Cliciwch y linc isod i weld yr enwebeion a bwrw’ch pleidlais. Cewch bleidleisio am un ymgeisydd ym mhob categori ac mae’r pleidleisio ar agor tan 12fed Mai 2021.

Felly rhannwch y newyddion a chymerwch ran.

Clicwch YMA i gychwyn.