Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Ennill sgiliau dyfodol gyda Phrentisiaeth Hamdden

Wedi Postio: 18.11.2021

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn hyfforddiant personol neu’r diwydiant hamdden, yna efallai mai Prentisiaeth gyda ni yn North Wales Training sydd i chi!

Rydyn ni’n ddarparwr hyfforddiant profiadol a sefydlwyd ym 1983. Ers hynny, fe fuon ni’n helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau dyfodoli gael gwaith a saernïo gyfraoedd llwyddiannus, tra’n gwneud lles i’r gymuned.

Mewn ymateb i heriau cyflogi lleol, rydyn ni’n partner gydag Active IQ i gyflenwi Prentisiaeth Hamdden Llesol newydd.

Y prentisiaethau sy’n cael eu cynnig ydy:

  • Lefel 2 Hyfforddi Ymarfer a Ffitrwydd
  • Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweithredol Hamdden Llesol, Dysgu a Lles
  • Lefel 3 Hyfforddiant Personol
  • Lefel 3 Rheoli Hamdden

Bydd y prentisiaethau hyn yn eich darparu gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen o fewn y diwydiant Hamdden.

Mae hyd pob cwrs rhwng 15 a 18 mis ac yn cynnwys oriau amrywiol pob wythnos.


Ewch i https://nwtraining.co.uk/jobs am y swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd.

I fod yn gymwys at gyfer Prentisiaeth Hamdden Llesol, mae’n rhaid ichi fod yn:

16 neu’n hŷn

Ddim mewn addysg llawn-amser

Ddim yn berchen â gradd

Wedi cwblhau’r prentisiaeth, fe fydd ystod o gyfleoedd yn agored ichi o fewn y diwydiant.

Cysylltwch â’n tîm i ofyn am fwy o wybodaeth.

Ffôn: 01492 543431

E-bost: hello@nwtraining.co.uk