Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

TSC+

Eisiau ennill arian, dod o hyd i annibyniaeth a dod o hyd i gyrfa?


Efallai eich bod chi'n chwilio am y swydd iawn, yn darganfod eich camau nesaf mewn addysg neu efallai eich bod chi angen rhywfaint o gefnogaeth i'ch cyrraedd chi yno.

Dyna lle gall Twf Swyddi Cymru a Mwy (TSC+) helpu. Mae'n ffordd wych o roi hwb i'ch hyder a chael blas ar waith y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo. Byddwch hefyd yn cael mynediad i hyfforddiant am ddim, lleoliadau gwaith a swyddi cyflogedig gyda chyflogwyr yn eich ardal.

TSC+ yw rhaglen newydd Llywodraeth Cymru a ddyluniwyd i helpu pobl ifanc 16-18 oed i symud ymlaen i gyflogaeth. Byddwch yn cael cymorth rhad ac am ddim wedi'i deilwra i'ch anghenion gan gynnwys mentora, cyngor, hyfforddiant, rhagflas gwaith neu leoliadau a chyfleoedd gwaith. Byddwn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau, ennill cymwysterau a phrofiad gwaith. Byddwch chi'n ennill wrth ddysgu ac yn rhoi hwb i'ch hyder hefyd!


Thumbnail 3

Cofrestrwch heddiw!

Cofrestrwch heddiw gyda'n ffurflen hunangyfeirio a bydd rhywun yn cysylltu â chi.

Cliciwch i ymuno

Thumbnail 2

Hyb Dysgwyr

Mewngofnodwch i'n hyb Dysgwyr i gwblhau unrhyw waith papur yr ydym wedi'i anfon atoch.

Ymweld â Hyb y Dysgwyr

Thumbnail

Darganfod mwy

I weld y cyrsiau diweddaraf neu am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Canllaw i Ddysgwyr

Cofrestrwch mewn tri cham!

1 . Cysylltwch â’ch Cynghorydd Cymru’n Gweithio lleol ar 0800 028 4844 neu defnyddiwch ein ffurflen hunangyfeirio i gofrestru ar eich rhaglen ddewisol

2. Cyfarfod â'n tîm yn eich Canolfan Hyfforddiant Gogledd Cymru leol

3. Cwblhewch eich sesiwn gynefino ac i ffwrdd â ni ar eich taith i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer y dyfodol.


Ebostiwch ein tîm cyfeillgar jgwplus@gllm.ac.uk am fwy o wybodaeth

Ffoniwch 01492 543431 heddiw i siarad â'n tîm TSC+