Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

DIWRNODAU ADEILADU TÎM

Grwpiau Blwyddyn

Unrhyw grŵp blwyddyn (lleiafswm maint grŵp 10)

Hyd y Cwrs

1 Diwrnod

Presenoldeb

1 Diwrnod y Wythnos - 9.30yb - 2.30yh

Cymhwyster

Tystysgrif Cwrs a medal
medal

Er mai cael hwyl ydy’r pwyslais ar y cwrs undydd hwn, maen nhw’n cael eu dysgu ac yn ymarfer sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu.

Bydd dysgwyr yn cymrd rhan mewn:

  • Sgiliau Gwaith Tîm a Chyfathrebu

  • Tasgau Cyfathrebu Tîm

  • Adeiladu Lloches

  • Coginio allan ar y maes

  • Cwrs Rhwystrau

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.