Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

LLWYBRAU SECTOR

BETH YDY LLWYBRAU Sector?

Mae llwybrau Sector yn delio â hyfforddiant cyn cyflogaeth ar gyfer diwydiannau penodol megis manwerthu, gofal, warysau ayyb. Gall ymwneud ag unrhyw ddiwydiant a chael eu datblygu mewn cydweithrediad ag unrhyw gyflogwr. Maen nhw’n cynnig y cyfle i bobl ddi-waith ddatblygu eu sgiliau, dysgu am sector newydd ac fel arfer yn cynnwys profiad gwaith. Os ydych chi’n ddi-waith, mae hyn yn eich galluogi i roi cynnig ar sector cyn ymrwymo i gymryd swydd.

Mae ein hyfforddiant ymlaen llaw yn sicrhau eich bod yn barod i ddechrau gwaith a bod pawb yn gwybod beth sydd i’w ddisgwyl.

CYFLOGWYR YN EDRYCH AM RYWUN FEL TI

Rydyn ni’n gweithio gydag ystod o gyflogwyr i’w helpu i ganfod pobl i lenwi amrywiaeth o swyddi gwag. Mae’r hyfforddiant ymlaen llaw rydyn ni’n ei ddarparu yn sicrhau fod pobl yn barod i ddechrau gwaith a bod pawb yn ymwybodol o’r hyn sydd i’w ddisgwyl. Cysylltwch i ganfod pa gyrsiau a swyddi sydd o bosib ar gael ar hyn o bryd.

Yn y gorffennol, rydyn ni wedi cynnal rhaglenni pwrpasol gyda:

  • Tesco
  • Zip World
  • Deeside Cereals
  • Morrisons Farmers Boy
  • The National Skills Academy for Food & Drink (Wales)
  • And many others


SGILIAU I FACHU SWYDD

Cyn dechrau, ac i’ch paratoi am y gwaith byddwch yn ei wneud, fe fedrwn ni eich cysylltu â swydd sy’n dod gyda hyfforddiant penodol ymlaen llaw. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle ichi ddatblygu eich sgiliau hanfodol a’ch hyder cyn dechrau’r rôl.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys sgiliau cyflogadwyedd, ynghyd ag ystod o gymwysterau a werthfawrogir gan bob math o gyflogwyr, megis cymorth cyntaf a hylendid bwyd. Mae’r rhaglen hon ar gyfer eich gyrfa, nid swydd yn unig, felly bydd pob un o’r sgiliau a’r cyrsiau yn gwella eich cyfle o ennill a chadw gwaith am flynyddoedd i ddod.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys sgiliau cyflogadwyedd, ynghyd ag ystod o gymwysterau a werthfawrogir gan bob math o gyflogwyr, megis cymorth cyntaf a hylendid bwyd. Mae’r rhaglen hon ar gyfer eich gyrfa, nid swydd yn unig, felly bydd pob un o’r sgiliau a’r cyrsiau yn gwella eich cyfle o ennill a chadw gwaith am flynyddoedd i ddod.

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Cyflogadwyedd a chanfod mwy.

E-bostia ein Tîm Cyflogadwyedd cyfeillgar i ganfod mwy.