Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

RHAGLEN YMGYSYLLTU BERSONOL

Grwpiau Blwyddyn

7 & 8 (lleiafswm maint grŵp 10)

Hyd y Cwrs

Gall amrywio o 1/2 tymor i flwyddyn academaidd lawn

Presenoldeb

1 Diwrnod y Wythnos - 9.30yb - 2.30yh

Cymhwyster

Tystysgrif Cwrs

Mae’r rhaglen filwrol hon wedi’i chynllunio i ddarparu amgylchfyd dysgu gwahanol, lle gall dysgwyr ddefnyddio eu hegni dros ben ac edrych ar ddysgu o bersbectif arall gyda’r nod o ailgyflwyno dysgwyr at ddysgu.

Bydd dysgwyr yn cymrd rhan mewn:

  • Sgiliau Gwaith Tîm a Chyfathrebu

  • Tasgau Cyfathrebu Tîm/Datrys Problemau/Technegau byw yn y gwyllt/Cymorth Cyntaf
  • Ymwelidadau cymunedol, Heddlu, Gwasanaeth Tân ac Ambiwlans
  • Crwydro Cefn Gwlad
  • Gwella Iechyd a lles a Hyfforddiant corfforol
  • Ymwybyddiaeth o Gymuned a Diwylliant

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.