Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

RHAGLEN DATBLYGIAD PERSONOL

Grwpiau Blwyddyn

9, 10 & 11 (lleiafswm maint grŵp 10)

Hyd y Cwrs

Gall amrywio o ½ tymor i 2 flynedd

Presenoldeb

1 Diwrnod y Wythnos - 9.30yb - 2.30yh

Cymhwyster

  • Gwobr/Tystysgrif/Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel1/2 mewn Sgiliau Gwaith

  • Tystysgrif Cwrs

Mae’r rhaglen filwrol hon wedi’i chynllunio i ddarparu amgylchfyd dysgu gwahanol, lle gall dysgwyr ddefnyddio eu hegni dros ben ac edrych ar ddysgu o bersbectif arall gyda’r nod o ailgyflwyno dysgwyr at ddysgu.

Bydd dysgwyr yn cymrd rhan mewn:

  • Sgiliau Gwaith Tîm, Cyfathrebu ac Arweinyddiaeth

  • Drilio traed, Technegau Maes, Llywio, Cymorth Cyntaf, Tasgau Cyfathrebu Tîm

  • Gwella Iechyd a lles a Hyfforddiant Corfforol

  • Sgiliau Hirdeithio / Crwydro Cefn Gwlad

  • Ymwybyddiaeth o Gymuned a Diwylliant / Gwirfoddoli a chodi arian i Elusennau

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.