Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

RHAGLEN SGILIAU BYWYD

Grwpiau Blwyddyn

7, 8, 9, 10 & 11 (lleiafswm maint grŵp 10)

Hyd y Cwrs

Gall amrywio o ½ tymor i 2 flynedd

Presenoldeb

1 Diwrnod y Wythnos - 9.30yb - 2.30yh

Cymhwyster

  • Gwobr/Tystysgrif/Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel1/2 mewn Sgiliau Gwaith

  • Tystysgrif Cwrs

Cwrs anfilwrol ydy hwn i’r dysgwyr hynny sydd wedi’u dieithrio fwy. Mae’r pwyslais ar geisio mynd i’r afael â rhwystrau personol ac ailgydio mewn addysg, gan ddefnyddio gweithgareddau hwyl a rhyngweithiol.

Bydd dysgwyr yn cymrd rhan mewn:

  • Sgiliau gwaith tîm, cyfathrebu, gwytnwch a chymdeithasol

  • Gweithio gydag adar gwyllt/ cŵn chwilio/technegau byw yn y gwyllt/tasgau cyfathrebu tîm

  • Gemau awyr agored/Siaradwyr gwadd/Cymorth cyntaf

  • Gwella iechyd a lles/bwyta’n iach

  • Ymwybyddiaeth o gymuned a diwylliant

  • Ymwybyddiaeth am alcohol a chyffuriau

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Hyfforddeiaeth cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Hyfforddeiaeth a chanfod mwy.