Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

RHAGLEN SGILIAU CYFLOGADWYEDD

Gwella eich cyfle o gael eich cyflogi trwy ein pecyn o gymorth a gweithgareddau sy’n cynnwys prawf gwaith gyda chyflogwr lleol.

HELP A CHEFNOGAETH

Mae’r rhaglen yn cynnig amrywiaeth o gymorth i’ch helpu i gyrraedd eich nod:

 • Tystysgrif BTEC Lefel 1 mewn 'Cyflogadwyedd'
 • Gweithdai CV a Llythyrau Eglurhaol
 • Mathemateg a Saesneg
 • Ymarferion i gefnogi Adeiladu Hyder
 • Sgiliau Cyfweliad
 • Siaradwyr Gwadd ar Faterion Cyflogadwyedd
 • Ymwybyddiaeth o Gredyd Cynhwysol
 • Opsiynau i gwblhau cymwysterau ychwanegol
 • Hyfforddiant Sgiliau Ar-lein a Digidol
 • Help gyda Chyllido a Chyllid Personol
 • Defnyddio Cymorth Chwilio am Swyddi Ar-lein
 • Cefnogaeth barhaus wedi ichi gael swydd

PROFIAD GO IAWN

Prawf Gwaith addas a pherthnasol gyda chyflogwr lleol yn cael ei gynnwys. Bydd hwn yn cael ei gydweddu â’ch cefndir gwaith, sgiliau a nodau gwaith ac wedi’i gynllunio i hybu eich CV a’r gobaith o gael gwaith trwy ddarparu profiad gwaith perthnasol ichi.

CYMHWYSEDD

I gael eich atgyfeirio, mae’n rhaid ichi fod yn 18 oed neu’n hŷn, yn byw yng Nghymru, ac yn ddi-waith ac yn hawlio budd-dal trwy’r Adran Gwaith a Phensiynau a’r Ganolfan Byd Gwaith, un ai fel unigolyn, neu wedi’ch cynnwys mewn hawliad priod neu bartner. Mae’n bosib y byddwch hefyd yn gallu derbyn cymorth ar gyfer teithio a gofal plant.

Job search

Job Search

Interview

Interview Skills

Mens Mental Health 15 06 21

Support

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Cyflogadwyedd a chanfod mwy.

E-bostia ein Tîm Cyflogadwyedd cyfeillgar i ganfod mwy.