Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Prentisiaethau

Wyt ti eisiau symud ymlaen at y lefel nesaf yn eich gyrfa? Mae ystod o gyrsiau wedi’u cynllunio i fod yn addas i lawer o wahanol weithleoedd. Os wyt ti am wella dy sgiliau, mae’n ddigon posib fod yr union beth ganddon ni ar dy gyfer.

ENNILL WRTH DDYSGU

Mae prentisiaethau’n eich helpu i ennill pres wrth ichi ddysgu, ac mae’r llywodraeth a’ch cyflogwr yn cefnogi gyda’r costau. Mae’r rhain yn lwybr gyrfa poblogaidd iawn y dyddiau hyn, gan fod:

  • Rhan fwyaf o'r amser maent yn rhad ac am ddim, gyda chyllid gan y Llywodraeth.
  • Mae yna llwyth o ddewis o gwmpas y mwyafrif o alwedigaethau.
  • Maent wedi'u gosod ar wahanol lefelau i weddu i'ch anghenion penodol, o TGAU, CGCau, hyd yn oed hyd at radd.
  • Rydych chi'n cadw'r holl fuddion o fod yn gyflogai â chyflog llawn.
  • Maen nhw'n ddewis arall gwych i astudio amser llawn, ac nid ydyn nhw'n eich llwytho â dyled.
  • Bydd darparwr prentisiaeth achrededig fel ni yn darparu llawer o gefnogaeth ac arweiniad i chi.

PAM CYMRYD PRENTISIAETH TRWY Hyfforddiant Gogledd Cymru?

Rydyn ni wedi bod yn llwyddiannus yn cefnogi miloedd trwy ein rhaglenni prentisiaeth. Rydyn ni’n gwybod be ‘di be’ (ac fe wnawn ni eich helpu chithau i wybod hefyd os ddewiswch yrfa trwyddon ni)

Fe fedrwn ni weithio gyda chi a’ch cyflogwr i gyflenwi Prentisiaeth sy’n berthnasol i’ch swydd a’ch lefel. Os nad oes gen ti swydd eto, fe wnawn ni eich helpu i gael hyd i swydd prentisiaeth cyflogwr addas.

CYNGOR AC ARWEINIAD

PRENTISIAETH L3 CYNGOR AC ARWEINIAD

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Cyngor ac Arweiniad

Prentisiaeth uwch L4 Cyngor ac Arweiniad

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad

Prentisiaeth uwch L4 gwasanaethau cysylltiedig â chyflogaeth

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 4 mewn gwasanaethau cysylltiedig â chyflogaeth

Prentisiaeth L3 gwasanaethau cysylltiedig â chyflogaeth

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn gwasanaethau cysylltiedig â chyflogaeth

Prentisiaeth L3 datblygiad cymunedol

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn datblygiad cymunedol

Prentisiaeth sylfaen L2 datblygiad cymunedol

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn datblygiad cymunedol

Busnes

Prentisiaeth sylfaen L2 gweinyddiaeth fusnes

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn gweinyddiaeth fusnes

Prentisiaeth L3 warysau a storio

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn warysau a storio

Prentisiaeth sylfaen L2 warysau a storio

Cymhwyster Proffesiynol
Tystysgrif Lefel 2 mewn warysau a storio

Prentisiaeth L3 Gwerthiannau

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Gwerthiannau

Prentisiaeth sylfaen L2 Gwerthiannau

Cymhwyster Proffesiynol
Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwerthiannau

Prentisiaeth L3 Manwerthu

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Sgiliau Manwerthu (Gweithiwr Proffesiynol Gwerthu)

Prentisiaeth sylfaen L2 Sgiliau Manwerthu

Cymhwyster Proffesiynol
Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Manwerthu

Prentisiaeth L3 Marchnata

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Marchnata

Prentisiaeth sylfaen L2 Marchnata

Cymhwyster Proffesiynol
Tystysgrif Lefel 2 mewn marchnata

Prentisiaeth L3 Defnyddwyr TG

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Defnyddwyr TG

Prentisiaeth Sylfaen L2 Defnyddwyr TG

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Defnyddwyr TG

Prentisiaeth L3 Gwasanaeth Cwsmer

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Prentisiaeth sylfaen L2 Gwasanaeth Cwsmer

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Prentisiaeth uwch L4 Gweinyddiaeth Busnes

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 4 mewn Gweinyddiaeth Busnes

Prentisiaeth L3 Gweinyddiaeth Busnes

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddiaeth Busnes

Gofal Plant

Prentisiaeth sylfaen L2 mewn Gofal, chwarae, Dysgu, a datblygiad Plant

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Gofal, chwarae, Dysgu, a datblygiad Plant

Prentisiaeth L3 mewn Gwaith chwarae

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma L3 mewn Gwaith chwarae

Prentisiaeth sylfaen L2 mewn Gwaith chwarae

Cymhwyster Proffesiynol
Prentisiaeth sylfaen L2 mewn Gwaith chwarae

Prentisiaeth L3 mewn Gofal, chwarae, Dysgu, a datblygiad Plant

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Gofal, chwarae, Dysgu, a datblygiad Plant

Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant

Cymhwyster Proffesiynol
Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant

Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad plant

Cymhwyster Proffesiynol
Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad plant

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Prentisiaeth L3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Prentisiaeth Sylfaen L2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdiethasol

Cymhwyster Proffesiynol
Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdiethasol

Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cymhwyster Proffesiynol
Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Level 2 Health and Social Care Core (Adults)

Cymhwyster Proffesiynol
Level 2 Diploma in Health and Social Care Core (Adults)

Lletygarwch

Prentisiaeth L3 mewn Coginio proffesiynol

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Coginio proffesiynol

Prentisiaeth L3 mewn Goruchwylio ac Arweinyddiaeth Lletygarwch

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Goruchwylio ac Arweinyddiaeth Lletygarwch

Prentisiaeth Sylfaen L2 mewn Coginio proffesiynol

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Coginio proffesiynol

Prentisiaeth Sylfaen L2 mewn Lletygarwch Trwyddedig

Cymhwyster Proffesiynol
Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Lletygarwch Trwyddedig

Prentisiaeth Sylfaen L2 mewn Gwasanaethau Cegin

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cegin

Prentisiaeth Sylfaen L2 mewn Cynhyrchu a Choginio Bwyd

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Cynhyrchu a Choginio Bwyd

Prentisiaeth Sylfaen L2 mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod

Rheolaeth

Prentisiaeth uwch L4 Rheolaeth

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 4 mewn Rheolaeth

Prentisiaeth L3 Rheolaeth

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 3 mewn Rheolaeth

Prentisiaeth Sylfaen L2 Arwain Tîm

Cymhwyster Proffesiynol
Diploma Lefel 2 mewn arwain Tîm

Hamdden Egnïol

Level 2 Instructing Exercise and Fitness

Cymhwyster Proffesiynol
Level 2 Diploma in Instructing Exercise and Fitness

Level 2 in Active Leisure, Learning and Well-being Operational Services

Cymhwyster Proffesiynol
Level 2 Diploma in Active Leisure, Learning and Well-being Operational Services

Level 3 Personal Training

Cymhwyster Proffesiynol
Level 3 Diploma in Personal Training

Level 3 Leisure Management

Cymhwyster Proffesiynol
Level 3 Diploma in Leisure Management

Level 2 Activity Leadership

Cymhwyster Proffesiynol
Level 2 NVQ Certificate in Activity Leadership

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Prentisiaethau cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Prentisiaethau a chanfod mwy.