Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Cyrsiau

Pob blwyddyn, rydyn ni’n helpu cannoedd o bobl yng Ngogledd Cymru i gymryd camau nesaf eu gyrfa. Edrychwn ymlaen at dy helpu di gyda dy gamau nesaf.

Dal yn yr ysgol? Edrych am dy swydd gyntaf? Isho cyngor i symud ymlaen gyda dy yrfa? Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru yma i dy gefnogi di. Mae ganddon ni dîm cyfeillgar â’r wybodaeth fanwl a fydd yn gallu dy helpu pob cam o’r ffordd.

CYRSIAU I DDATBLYGU EICH SGILIAU A’CH HELPU I LWYDDO


Prentisiaethau

Prentisiaethau

Wyt ti eisiau symud ymlaen at y lefel nesaf yn eich gyrfa? Mae ystod o gyrsiau wedi’u cynllunio i fod yn addas i lawer o wahanol weithleoedd. Os wyt ti am wella dy sgiliau, mae’n ddigon posib fod yr union beth ganddon ni ar dy gyfer.

Darganfod mwy about Prentisiaethau
Hyfforddeiaethau

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaethau yn ffordd wych o gychwyn gyrfa os ydych rhwng 16-18 oed a heb fod mewn gwaith nac addysg. Rydyn ni’n sefydlu hyfforddiant profiad gwaith go iawn ichi mewn amgylchfyd realistig y byd mawr. Gyda’n cefnogaeth a’n harweiniad, mae ganddoch chi bopeth i gamu i mewn i’r yrfa o’ch dewis.

Darganfod mwy about Hyfforddeiaethau
Hyfforddeiaethau Milwrol

Hyfforddeiaethau Milwrol

Hyfforddeiaeth Filwrol ar gyfer rhai rhwng 16-18 oed sydd ddim mewn gwaith nac addysg. Rydyn ni’n rhoi dysgwyr ar ben ffordd ar y broses o ymgeisio trwy weithio ar ffitrwydd, drilio, llywio, cymorth cyntaf a gweithio’n agos hefyd gyda chatrodau oddi fewn i’r lluoedd i gynnig ichi’r cychwyn gorau posib i yrfa Filwrol

Darganfod mwy about Hyfforddeiaethau Milwrol
CAEL GWAITH UNWAITH ETO

CAEL GWAITH UNWAITH ETO

Yn ddiwaith ac yn chwilio am swydd? Am wella dy sgiliau a phrofiad er mwyn bachu swydd newydd? Awydd mentro’n ôl wedi colli gwaith? Mae ganddon ni gyrsiau sy’n dy gefnogi, dy arwain a’th hyfforddi i’w gwneud hi mor hawdd ag sy bosib.

Darganfod mwy about CAEL GWAITH UNWAITH ETO
RHAGLENNI YSGOL

RHAGLENNI YSGOL

Rydyn ni’n darparu rhai rhaglenni gwych i ysgolion a myfyrwyr ysgol, gan gynnig hwyl a chyrsiau diddorol gyda thema milwrol! Dysgu, chwarae, chwerthin... mae’r rhain i gyd i’w cael ar ein cyrsiau.

Darganfod mwy about RHAGLENNI YSGOL