Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Cyrsiau

Pob blwyddyn, rydyn ni’n helpu cannoedd o bobl yng Ngogledd Cymru i gymryd camau nesaf eu gyrfa. Edrychwn ymlaen at dy helpu di gyda dy gamau nesaf.CYRSIAU I DDATBLYGU EICH SGILIAU A’CH HELPU I LWYDDO

Prentisiaethau

Prentisiaethau

Wyt ti eisiau symud ymlaen at y lefel nesaf yn eich gyrfa? Mae ystod o gyrsiau wedi’u cynllunio i fod yn addas i lawer o wahanol weithleoedd. Os wyt ti am wella dy sgiliau, mae’n ddigon posib fod yr union beth ganddon ni ar dy gyfer.

Darganfod mwy about Prentisiaethau
CAEL GWAITH UNWAITH ETO

CAEL GWAITH UNWAITH ETO

Yn ddiwaith ac yn chwilio am swydd? Am wella dy sgiliau a phrofiad er mwyn bachu swydd newydd? Awydd mentro’n ôl wedi colli gwaith? Mae ganddon ni gyrsiau sy’n dy gefnogi, dy arwain a’th hyfforddi i’w gwneud hi mor hawdd ag sy bosib.

Darganfod mwy about CAEL GWAITH UNWAITH ETO