Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Lloegr

Yn falch o gefnogi dysgwyr a chyflogwyr gyda Phrentisiaethau yng Nghymru a Lloegr

Yn dilyn galw gan sawl un o’n cwsmeriaid allweddol, mae Hyfforddiant Gogledd Cymru, o dan faner Prentisiaethau Copa yn gallu estyn cefnogaeth gyda rhaglenni Prentisiaethau yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn ein gosod mewn safle i fedru gweithio gyda chyflogwyr ar y ddwy ochr i’r ffin.

PRENTISIAETHAU YN LLOEGR

Rydyn ni’n gweithio mewn ymateb i ofynion cyflogwyr a dysgwyr a’r gallu ganddon ni i weithio ar draws ystod o wahanol sectorau a mathau o fusnes i gynllunio a thyfu rhaglenni prentisiaeth ar y ddwy ochr i’r ffin. Mae ganddon ni dros 30 mlynedd o brofiad mewn ystod o wahanol feysydd a dyma rai enghreifftiau o’r sectorau y buon ni’n eu cefnogi;

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Gofal Plant
  • Lletygarwch
  • Marchnata
  • TG
  • Rheolaeth Swyddfa a Diwydiannol
  • Cyfrifeg
  • Adeiladwaith
  • + Llawer mwy

Os hoffech drafod Prentisiaethau yng Nghymru neu Loegr (neu cyfuniad o’r ddwy), fe fasen ni’n falch o glywed ganddoch chi; cwblhewch y ffurflen ymholi fer hon, anfonwch e-bost at enquiry@copaapprenticeships.com neu ffoniwch ni ar 01492 543431.