Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

PRENTISIAETHAU WEDI'I HARIANNU I STAFF PRESENNOL

Dewis o amrywiaeth o gyrsiau a mathau o gyflenwi i gydweddu â’ch busnes. O ran mwyafrif ein rhaglenni, mae ganddon ni fynediad at gyllid i ddelio ag unrhyw gostau cysylltiedig.

DYSGU SEILIEDIG AR WAITH = PRENTISIAETHAU

Erbyn heddiw, mae prentisiaethau wedi datblygu i fod yn llwybr gyrfa gwych i bobl o bob oed, ond yn enwedig pobl ifanc sy’ch chwilio am sylfaen gadarn i gamu ‘mlaen. Trwy gychwyn ar lefel mynediad yr holl ffordd at radd, gall pobl gwblhau’r cyrsiau heb yr angen i newid swyddi.

Fel rhan o brentisiaeth, gellir cynnig NVQ a diploma yn rhad ac am ddim i’r dysgwr a’r cyflogwr, gyda’r holl broses gyllido dan ofal darparwr hyfforddiant, megis North Wales Training.

HYFFORDDIANT A CHYRSIAU BYR PWRPASOL

Fel un o brif ddarparwyr datrysiadau hyfforddiant, dysgu a datblygu, gall North Wales Training gyflenwi, llunio a gwerthuso ystod gynhwysfawr o ddatrysiadau hyfforddiant a datblygiad i wasanaethu anghenion busnes ac unigol.

Mae North Wales Training
yn gyson yn ystyried barn amrywiaeth o gyflogwyr a dysgwyr. Os oes ganddoch chi anghenion hyfforddiant penodol sydd heb eu rhestru, gall North Wales Training ddatblygu dysgu pwrpasol sy’n berthnasol i chi.

Mae pob un o’n Canolfannau Hyfforddiant yn cynnig ystod o gyrsiau byr i gwrdd â gofynion statudol a gorfodol diwydiant.

Gellir cyflenwi cyrsiau ar eiddo’r cyflogwr, yn amodol ar nifer y cynrychiolwyr ar y cwrs.

Disgownt ar gael ar gyfer archebion lluosog.

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Prentisiaethau a chanfod mwy.

E-bostia ein Tîm Prentisiaethau cyfeillgar i ganfod mwy.