Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

GWASANAETH RECRIWTIO PRENTISIAID RHAD AC AM DDIM

I bobl ifanc, mae prentisiaethau’n ffordd wych i ddechrau a datblygu gyrfa. I gyflogwyr, mae’n ffordd arbennig i adeiladu tîm sydd â’r sgiliau, y cymhelliant a’r weledigaeth i symud ymlaen.

EIN GWASANAETH RECRIWTIO PRENTISIAID

Recriwtiwch eich prentis trwy ein Gwasanaeth Cyweddu Prentisiaid rhad ac am ddim a bydd North Wales Training yn eich cefnogi pob cam o’r ffordd.

Mae’r gwasanaeth ar-lein hwn yn caniatáu ichi:

 • Cael golwg ar bob un o’ch ymgeiswyr.
 • Cynnal rhestr fer a threfnu profion/gwiriadau cyn cyfweld.
 • Anfon gwahoddiadau ar gyfer cyfweliadau.
 • Derbyn neu wrthod ymgeiswyr, i gyd ar-lein
 • Rheoli eich recriwtio prentisiaid neu adael i ni ei wneud ar eich rhan.

Yn ychwanegol, fe fedrwn ni:

 • Hysbysebu’r swyddi.
 • Cyfieithu hysbysebion swyddi o’r Saesneg i’r Gymraeg (neu i’r gwrthwyneb).
 • Galw’r ymgeiswyr a gofyn am CV.
 • Trefnu a phennu amser cyfweliadau ar eich rhan.
 • Archebu dyddiadau dechrau.
 • Trefnu’r holl hyfforddiant i brentisiaid (a’r cyllid i dalu amdano).
 • Edrych am grantiau a chymelliadau y gallech fod yn gymwys ar eu cyfer.

CYLLIDO

Fel rhan o’n contractau gyda’r llywodraeth, mae ganddon ni fynediad i’r holl gyllido sydd ei angen i gyflenwi’r gwasanaethau recriwtio a’r hyfforddiant i brentisiaid, a hynny’n rhad ac am ddim. Does dim rhaid ichi hyd yn oed dalu a gorfod hawlio wedyn.

Dim ond angen ichi ddelio â chostau cyflogaeth fel gydag unrhyw aelod arall o’r staff (yn unol â rheoliadau isafswm cyflog prentisiaethau).

SUT YDW I'N DOD O HYD I FWY?

Os hoffet ti fwy o wybodaeth, mae croeso iti ffonio, e-bostio neu lenwi ein ffurflen gyswllt fer.


E-bostia ein Tîm Prentisiaethau cyfeillgar i ganfod mwy.

Ffonia 01492 543431 i gael sgwrs gyda’n Tîm Prentisiaethau a chanfod mwy.