Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

manual override of the alt attribute

Cyflogwyr

Fel un o’r prif ddarparwyr sy’n cynnig atebion trwy hyfforddiant, datblygiad a dysgu, gall Hyfforddiant Gogledd Cymru gynllunio, cyflenwi a gwerthuso ystod cynhwysfawr o atebion i hyfforddi a staffio.

CYNLLUN KICKSTART

CYNLLUN KICKSTART

Mae’r Cynllun Kickstart yn fuddsoddiad o £2b gan lywodraeth i greu lleoliadau swyddi 6-mis ar gyfer rhai rhwng 16-24 oed, sydd mewn peryg o fod yn ddiwaith oherwydd y pandemig. I fusnesau, mae hyn yn golygu y gallwch gymryd staff newydd a’r llywodraeth fydd yn ysgwyddo’r gost ar y cyfan.

Darganfod mwy about CYNLLUN KICKSTART
PRENTISIAETHAU WEDI'I HARIANNU I STAFF PRESENNOL

PRENTISIAETHAU WEDI'I HARIANNU I STAFF PRESENNOL

Dewis o amrywiaeth o gyrsiau a mathau o gyflenwi i gydweddu â’ch busnes. O ran mwyafrif ein rhaglenni, mae ganddon ni fynediad at gyllid i ddelio ag unrhyw gostau cysylltiedig.

Darganfod mwy about PRENTISIAETHAU WEDI'I HARIANNU I STAFF PRESENNOL
GWASANAETH RECRIWTIO PRENTISIAID RHAD AC AM DDIM

GWASANAETH RECRIWTIO PRENTISIAID RHAD AC AM DDIM

I bobl ifanc, mae prentisiaethau’n ffordd wych i ddechrau a datblygu gyrfa. I gyflogwyr, mae’n ffordd arbennig i adeiladu tîm sydd â’r sgiliau, y cymhelliant a’r weledigaeth i symud ymlaen.

Darganfod mwy about GWASANAETH RECRIWTIO PRENTISIAID RHAD AC AM DDIM
POBL SY'N EDRYCH AM BROFIAD GWAITH

POBL SY'N EDRYCH AM BROFIAD GWAITH

Gall mentro’n ôl i fyd cyflogaeth fod yn fodd i newid bywyd. O ran eich busnes, fe fyddai pâr arall o ddwylo yn ddefnyddiol iawn a gall syniadau a phersbectif newydd fod yn gaffaeliad annisgwyl.

Darganfod mwy about POBL SY'N EDRYCH AM BROFIAD GWAITH
CYMHELLIAD ARIANNOL, GRANTIAU A CHEFNOGAETH ARIANNOL

CYMHELLIAD ARIANNOL, GRANTIAU A CHEFNOGAETH ARIANNOL

I gefnogi busnesau, mae ystod o gronfeydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ar gael i ddelio â phopeth o hyfforddiant, talu cyflogau i gymhelliant ariannol i hyrwyddo twf. Edrychwch ar ein ystod o gynlluniau sydd â chymorth ariannol y gallwch hawlio.

Darganfod mwy about CYMHELLIAD ARIANNOL, GRANTIAU A CHEFNOGAETH ARIANNOL
TWF SWYDDI CYMRU

TWF SWYDDI CYMRU

Am gefnogi pobl ifanc yng Nghymru trwy roi cyfle iddyn nhw gael gwaith? Mae’r rhaglen hon wedi’i sefydlu i’ch galluogi i wneud hynny. Gyda chymorth ariannol tuag at gyflog person ifanc, mae’n gyfle gwych i gymryd risg isel ar seren posib y dyfodol i’ch cwmni.

Darganfod mwy about TWF SWYDDI CYMRU