Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Hyfforddiant Gogledd Cymru

Hyfforddiant Gogledd Cymru

Helpu i ddatblygu sgiliau y dyfodol i Gogledd Cymru ers 1983

"Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru yn rhagweithiol wrth ddarparu diweddariadau cynnydd dysgwyr a nodi unrhyw anghenion cymorth ychwanegol a allai fod gan ddysgwyr. Maent yn hawdd mynd atynt ac yn gydweithredol sy'n helpu i sicrhau y gellir diwallu anghenion dysgwyr yn llawn."


Debbie Winning | Action for Children