Cymraeg

Sut rydyn ni'n gweithio yn ystod Covid-19

Rhif Ffon: 01492 543431

Social Media

Cefnogi dros 350 o Ddysgwyr 16-18 oed

Cefnogi dros 350 o Ddysgwyr 16-18 oed

Cefnogi ac arwain dysgwyr i ddechrau eu gyrfaoedd. Mae hyfforddeiaethau yn darparu sgiliau i bob dysgwr eu defnyddio mewn amgylchedd byd go iawn.

Darganfyddwch fwy
Hyfforddiant Gogledd Cymru

Hyfforddiant Gogledd Cymru

Helpu i ddatblygu sgiliau y dyfodol i Gogledd Cymru ers 1983

Cysylltwch â ni
Bydd ein holl ddysgwyr yn llwyddo

Bydd ein holl ddysgwyr yn llwyddo

Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru wedi ymrwymo i helpu pobl i ennill sgiliau a chymwysterau ar gyfer cyflogadwyedd, paratoi unigolion ar gyfer cyflogaeth gynhyrchiol, gynaliadwy a chyflawn mewn economi fodern.

Darganfyddwch fwy
Helpu busnesau i ddatblygu a thyfu

Helpu busnesau i ddatblygu a thyfu

Dylunio a darparu ystod gynhwysfawr o atebion hyfforddi a staffio.

Darganfyddwch fwy
Ysgogwch eich angerdd am hyfforddiant

Ysgogwch eich angerdd am hyfforddiant

Mewn ymateb i heriau cyflogaeth leol, rydym wedi partneri gydag Active IQ i ddarparu Prentisiaeth Hamdden Weithredol newydd.

Darganfyddwch fwy

"Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru yn rhagweithiol wrth ddarparu diweddariadau cynnydd dysgwyr a nodi unrhyw anghenion cymorth ychwanegol a allai fod gan ddysgwyr. Maent yn hawdd mynd atynt ac yn gydweithredol sy'n helpu i sicrhau y gellir diwallu anghenion dysgwyr yn llawn."


Debbie Winning | Action for Children